Třmínek do U profilu pórobetonových tvárnic  250 mm